علی را چه بنامم ؟!

علی را چه بنامم چه بنامم
علی را چه بخوانم

Ali

علی دست خدا بود
علی مست خدا بود

علی پرتو خورشید امامت
علی عطر خوش باغ کرامت
علی قامت مردی به قیامت
چه گویم که در این مرحله گنگ است زبانم

خدا خواست که خود را بنماید
در جنت خود را به رخ ما بگشاید
علی رهبر مردان صفه بود
علی آینه پاک خدا بود
علی معنی تسلیم و رضا بود
علی زینت شبهای دعا بود
دوید است عجب مهر علی در رگ جانم

علی گر چه خدا نیست
ولی کن ز خدا نیز جدا نیست
برو سوی علی تا که وفا را بشناسی
ببر نام علی تا که صفا را بشناسی
اگر ایینه خواهی که ببینی رخ حق را علی را بنگر تا که خدا را بشناسی
چه گویم سخن از او که نگنجد به بیانم

علی عطر حقیقت
علی مرد طریقت
علی مرحم دلهای خراب است
ره کوی علی راه ثواب است
اگر راه علی را نروی نقشه تو نقش بر اب است
ندانم که سخن را به چه وادی بکشانم

دکلمه فوق العاده زیبای پرویز پرستویی با نام نیستش

 

دکلمه فوق العاده زیبای پرویز پرستویی با نام نیستش

نیستش
نمی دونم کجاست !
چه می کنه !
ولی می دونم که ندارمش
هیچوقت نخواستم که تورو با چشمات به یاد بیارم
نه نمی خواستم که تورو تو گم ترین آرزوهام ببینم
نمی خواستم که بی تو به دیوارا بگم : هنوزم دوستت دارم .
آخه تو حول و ولای پریشونیه
تورو نداشتن تو گیرو داره :
” ای بابا دله تو هیچ ، حال اون خوش ! ” ای بی مروت !
دیگه دلی می مونه ؟
که جونه دله کبوتر بتپه
که با شما از جونه زندگیش بگه ؟
بگه که هنوز زندس ؟
اگه صدا صدای منه
اگه نفس نفسه تو
بزار که اون خوش غیرتاش بدونن که دل
دله بابایی
دیگه دل نیس ، دیگه دل نمیشه
نه دیگه این واسه ما دل نمیش

دانلود فايل صوتي اين دكلمه